Plan Estratéxico Xacobeo 2021

Aspiramos a construír un Xacobeo entre todos

O Xacobeo é unha
conmemoración universal
con vocación de perdurabilidade

Un ano no que Galicia se converte
nun punto de encontro
con trascendencia global

O Plan Estratéxico Xacobeo 2021 ten como finalidade determinar os plans de acción concretos e detallados para o próximo Xacobeo, coa coordinación de todas as institucións, os organismos e os axentes implicados nos ámbitos cultural, turístico e académico e a sociedade civil galega e de fóra de Galicia entre 2019 e 2021.

Entre os aspectos que definirán este plan atópase o enfoque do “antes, durante e despois” do evento. O plan, así mesmo, busca conciliar aspectos turísticos, culturais e sociais cos valores que demanda a sociedade actual.

O plan estará marcado por unha serie de valores que rexerán os principios de xestión:

7
8
valores transversais
assets_25

Descentralización

assets_24

Desestacionalización

assets_23

Medio natural

assets_22

Accesibilidade

assets_21

Innovación e tecnoloxía

assets_20

Voluntariado

assets_19

Perspectiva de xénero

assets_18

Internacionalización

Un Xacobeo…

 • Participativo
 • Singular
 • Experiencial
 • Hospitalario
 • Multidisciplinar
 • Inclusivo
 • Interxeracional
 • Multicultural
 • Espiritual
 • Creativo
 • Dinamizador
 • Solidario
 • Cohesionador
0
1
Principios de xestión para o Xacobeo
 • Participación
 • Sustentabilidade
 • Descentralización
 • Transversalidade
 • Calidade
 • Internacionalización
 • Identidade
 • Perdurabilidade
 • Innovación
 • Modernidade
 • Talento
 • Accesibilidade
 • Bidireccionalidade
 • Desestacionalización
7
7
liñas estratéxicas
 • assets_17assets_17
  1. Relacións institucionais
 • assets_16assets_16
  2. Turismo
 • assets_15assets_15
  3. Plan de acción socio-cultural
 • assets_14assets_14
  4. Financiamento
 • assets_13assets_13
  5. Implicación da comunidade local
 • assets_12assets_12
  6. Comunicación e difusión
 • assets_11assets_15
  7. Perfís e medios técnicos

Un plan multisectorial

O plan comportará un traballo de escoita activa que se concreta en mesas de traballo cos sectores clave de Galicia vinculados ao Xacobeo e entrevistas persoais. O resultado é un plan participativo e consensuado con todos os axentes públicos e privados. Os sectores estratéxicos identificados son os seguintes:

0101

Industrias culturais e creativas

0202

Turismo

0303

Comunicación

0404

ONG, asociacións e empresas de economía social

0505

Institucións relixiosas

0606

Ámbito académico

De igual modo se realizarán mesas temáticas con peregrinos y con jóvenes.

Un proceso de reflexión dividido en cinco programas

 • assets_10assets_10
  Revisión e análise da información
 • assets_8assets_8
  Diagnóstico e elaboración da visión estratéxica
 • assets_9assets_9
  Plan estratéxico
 • assets_7assets_7
  Cadro de mando integral
 • assets_6assets_6
  Implementación do Plan